20.04. 2013 r.
" Musisz przyjechać
Wejść do lasu cicho
Krokiem tłumionych mchów poduchami
Pnie sosen dotknąć czule swoją dłonią...
Musisz przyjechać
Przysiąść na starej kłodzie przy brzegu
Między palcami przesiewać wodę i piasek...
Musisz przyjechać każdą porą roku...
Musisz przyjechać..."

L. Lipnicki

7.05.2013
Lecznicza rola lasu
Las z nieprzebranym bogactwem drzew, krzewów, kwiatów i grzybów jest niezawodną lecznicą dla każdego człowieka.Nie chodzi już tylko o to, że las dostarcza nam ziół do naparów(...), ale o korzyści płynące z leczniczych bioprądów, uzyskiwane przez kontakt z roślinnością.
W całej biosferze leśnej wszystkie gatunki drzew i roślin podlegają prawom cudownej symbiozy. Każde drzewo, każda roślina, łącznie z mizernym mchem leśnym, ma inny skład chemiczny, swoją emanację, swoje własne bioprądy. Wszystkie razem, drogą wzajemnej wymiany, swoistymi właściwościami oddziałują na siebie wyrównawczo i dobroczynnie. W tej zagęszczonej biosferze leśnej, dzięki dobroczynnym bioprądom świata roślin człowiek nie tylko wypoczywa, lecz regeneruje się.Więcej jest drzew i roślin dobroczynnych na człowieka, niżeli szkodliwych. W ogólnej klasyfikacji drzew musimy poznać i wybrać drzewa wpływające na nas najbardziej korzystnie.Do takich należą wszystkie drzewa szpilkowe: modrzew, sosna, świerk, jodła,jałowiec i wymierający cis.Drzewa iglaste nie tylko oczyszczają płuca i zasilają je w tlen oraz związki eteryczne, nie tylko regenerują cały ustrój ludzki drogą swych bioprądów, lecz nadto, dzięki lepkości żywicy, zatrzymują niezliczoną ilość chorobotwórczych bakterii i hamują ich rozprzestrzenianie.Zatrzymują również na sobie wielkie ilości pyłów i sadz spalinowych znajdujących się w powietrzu, zwłaszcza w okolicach przemysłowych.
Do drzew liściastych, których bioprądy pozytywnie działają na nasz ustrój, zaliczamy: brzozę, lipę, dąb, kasztan, klon, morwę, akację.(...)
Szukajmy zatem kontaktu z żywą przyrodą, w niej bowiem znajdziemy radość życia, gdyż jej tchnienie niesie energię i tężyznę dla całego ciała.
Copyrigts © 2013 www.dzielnik.pl