Wółczańska Góra

Rezerwat "Wółczańska Góra" w gminie Siennica to rezerwat geologiczny w formie ozu, stanowi bardzo interesujący teren widokowy na dolinę rzeki Świder i okolicę. W pobliżu znajduje się fragment krajobrazowego rezerwatu "Świder" rozciągającego się dalej na terenie powiatu otwockiego.


Rezerwat "Jedlina"

Największy zwarty obszar jodły na północ od Gór Świętokrzyskich. Około 3/5 obszaru gminy leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego, którego jednym z elementów jest malownicza pradolina rzeki Mieni - dopływu Świdra. Na jego terenie przeważają 100-130letnie drzewostany sosnowo-dębowe oraz jodłowe. Znajdziemy tu rzadkie zbiorowiska roślinne takie jak bór trzcinowy czy dębniak turzycowy.


Trochę o muzeum:

Pomysł urządzenia Izby Pamiątek Siennickich Szkół Pedagogicznych wyszedł w końcu lat sześćdziesiątych. Formalnie otworzono ją w 1975r.
Na początku było osiem gablot. Na chwilę obecną mieści się tu teraz 60 gablot i ponad trzy tysiące eksponatów.
Mieszczą one dzieje 130lat ciągłości kształcenia pedagogicznego.
Większość z nich jest związana z dziejami szkoły, czyli carskiego i polskiego seminarium oraz tajnego nauczania w okresie okupacji, a także powojennego Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego.


Copyrigts © 2013 www.dzielnik.pl